Tallröret, pampigt femstenarör i sektion av gränsmur. Markerar idag länsgräns, kommungräns och sockengräns.

På gränsen mellan Upplands-Bro och Håbo kommuner, längs med väg 263, finns detta fina gränsmonument precis intill asfaltsvägen. På platsen sitter också skyltar som markerar läns- och kommungränsen. Femstenaröret är inbyggt i ett parti av en gränsmur. Precis intill röset finns en liten "parkeringsficka", så det är möjligt att stanna och beskåda detta vackra monument om man är ute och åker.