FAQ

Hur hittar man ett gränsröse?

Det bästa sättet är att använda orienteringskartor och leta upp symbolen för röse (en ring med en prick inuti). Märk väl att rösen på kartor kan vara andra typer av rösen, som röjningsrösen, gravrösen, odlingsrösen mm. Kan du konstatera att symbolen för ett röse på en orienteringskarta sammanfaller med en aktuell gräns, eller för den delen även inaktuell gräns, är chansen mycket stor att du hittar röset i fråga. Har det däremot nyligen avverkats skog, byggts nya vägar eller fastigheter intill rösesymbolen på kartan kan det vara så att röset i fråga skadats eller tagits bort

Varför detta intresse för gränsrösen?

Om man gillar att vara ute i naturen, för att exempelvis plocka bär, svamp eller bara gillar att vara ute, är det en rolig kombination att dessutom få sig en liten inblick i hur folk bar sig åt för att markera sina gränser för exempelvis socknar och ägor för länge sedan. Vissa rösen har stått sedan slutet av 1500-talet, det är rätt så fascinerande när man tänker efter! Att så pass många finns kvar, och fortfarande står i gällande gränser, gör att man blir fascinerad över hur man kunde lyckas placera dessa monument så exakt utan den teknologi vi har idag.

Hur vet jag att det verkligen är ett röse jag hittat, och inte bara en samling stenar?

Det här är något man får lära sig med tiden. Vissa gränsrösen, såsom femstenarör, går knappt att ta miste på. Jag kan tänka mig att många som inte vet vad ett femstenarör är kan ha trott att det är någon form av gravmonument de har hittat. Vissa femstenarör är oerhört ståtliga, och stora. Har man hittat ett femstenarör känner man med största sannolikhet igen formen och strukturen på detta så att när man hittar nästa vet man att det handlar om samma typ av gränsmärke.

Hur stora variationer på gränsmärken finns det?

Väldigt många! En del gränsrösen har postament, det vill säga en kallmurad grund av stenar, som de större hjärt- och visestenarna sedan står på. En del rösen består av endast stenar direkt placerade på marken, och vissa andra av en enda sten. Är stenarna omkullfallna eller övertorvade kan det vara svårt att avgöra om det är ett röse eller inte.

Vad behöver jag för kartor för att hitta gränsrösen?

Orienteringskartor är absolut bäst att använda sig av. För att hitta orienteringskartor så kan man kontakta de lokala orienteringsklubbarna eller söka på exempelvis Orientering.se och Kartbanken via Orienteringsförbundet för att se vilka områden man kan tänka sig att beställa kartor över. I norra storstockholm har Norrkartor ett bra utbud av kartor. Det finns en sida som täcker i stort sett hela världen på Orienteering Maps, world of o, som har en otrolig samling kartor. Den sidan använder jag mig av väldigt ofta. Tyvärr är ju inte alla områden kartlagda med orienteringskartor, och då får man göra lite egen research. Ett bra tips är att söka både nya och gamla kartor på både Lantmäteriets Historiska kartor-sidor samt på Riksantikvarieämbetets Fornsök-sida. På Fornsök kan man dessutom hitta många (men långt ifrån alla!) kart-utsatta gränsmärken, samt beskrivningar av objekten. Att jämföra gamla och nya kartor och kunna konstatera att en gränspunkt i exempelvis ett skogsområde har haft exakt samma läge i flera århundraden bör kunna säkerställa att det ska finnas någon form av gränsmärke på den platsen. Ofta blir gränsmärken kvar efter att gränser har dragits om, och det finns mängder av sådana exempel på lämningar där gränser inte längre är aktuella.

Finns det "lättillgängliga" gränsrösen?

Jadå, man behöver inte alltid ge sig långt ut i skog och mark för att hitta gränsrösen. Vissa rösen kan finnas precis intill vägar och stigar. En del av dessa kan dock ha skadats/plockats bort då vägar byggts om och breddats. Som tumregel kan man säga att det oftare finns gränsrösen kvar i orörd terräng än nära vägar och bebyggelse.