Rr140A

Under en resa upp till Idre bockade jag av ytterligare 5 Rr, varav Rr140A var det första.