Rr138

Strax norr om Flötningen och minnesstenen över vägen som knöts samman (1888-1891, Rr137B) står detta originalröse från 1757; Rr138. Adolf Fredriks monogram på svenska sidan och Olav V:s dito på norska sidan.