Rr137B

En annorlunda gränssten! Detta minnesmärke över vägförbindelsen som knöts samman 1891 (Norge hann före hit, 3 år tidigare som synes av texten), är inget Riksröse i egentlig mening, men då det står exakt på gränsen har det fått Rr-beteckningen Rr137B.