Rr137Aa

Att leta upp Rr137Aa kräver en del vilja och kämpatag. Djupt inbäddad i skog och diverse sankmarker runtom råkade vi till slut springa rakt på detta röse i väglöst land. Visst, bara 500 meter fågelvägen från närmaste väg, men ändå lite knepig terräng att ta sig igenom för att lokalisera det (det finns MYCKET värre Rr-uppletningsprojekt, det är jag medveten om...). Detta Rr var murat, och står söder om Flötningen.