Rr124A

Rr124A i kvällsmörker och regn. Riksröset beläget väster om Stöten, Sälenfjällen.