Röse i Lida friluftsområde, Botkyrka kommun.

Ett av många tydliga rösen norr om sjön Getaren i Lida friluftsområde, Botkyrka kommun. Många av de rösen som finns i detta område ligger intill stigar, och är väldigt lättfunna, om man har en orienteringskarta med sig förstås! :-)