Gränsröse på Brända Berget, Järvafältet. Gränspunkt mellan Järfälla och Sollentuna kommuner.

Röset står i en gammal OCH fortfarande gällande gräns mellan Järfälla och Sollentuna kommuner. På Järvafältet är de flesta rösen jag funnit i samma storlek, en inte alltför imponerande sådan. Dock är det ett tydligt röse, och relativt lättfunnet i lättlöpt terräng. Söker man upp röset från söder står detta på Brända Bergets västra sluttning (ej speciellt brant).