Jättestort gränsröse i Sollentuna Häradsallmänning, norr om Stäketvägen

Det största röset jag upptäckt (hittills) beläget på berghälls-stig i Sollentuna Häradsallmänning. Röset är mer än 180 cm högt!! Pampigt!