Gränssten Sigtuna-Venngarn. Text "Sigge Thuna" respektive "Wenne Garn" på andra sidan. Årtal "1667".

Dessa stenar finns runt Sigtuna stads yttre gränser, som också utgjorde Sigtuna stadsförsamling. Numera är Sigtuna stadsförsamling sammanslagen med S:t Pers och S:t Olofs församlingar. Mig veterligen finns det 7 st gränsstenar med samma utseende, med text "Sigge Thuna" och "Wenne Garn" på varsin sida, samt årtalet "1667" på bägge sidorna. Av dessa är de tre östligaste gränsstenarna mycket lättfunna, medans de i norr och nordväst är en aning mer svårfunna.