8 mars: Säbysjön runt!

08.03.2014 17:34

En rejäl långpromenad runt i stort sett hela Säbysjön på Järvafältet i skönt tidigt vårväder. Dock lite blåsigt till och från. Jag tog buss 567 till hpl Säby Gård, gick mot nämnda gård och vidare norrut längs slingrande vägar och stigar mot och förbi Rocksta upp till Nysved och vägkorsningarna. Under första sträckan hade jag hoppats hitta ett röse intill en stig strax norr om Björnmyren, men där fann jag inget röse.

Strax norr om Rocksta passerade jag en gammal gräns, men inte heller där kunde jag se något som påminde om ett gränsröse eller annan typ av markering.

Uppe vid Nysved (norr om Säbysjöns norra spets) tog jag höger två gånger i vägskälen och gick alltså därefter söderut på östra sidan om Säbysjön. I jämnhöjd med sjöns norra ände började jag spana efter stenar, rösen eller andra gränsmärkesformationer som kunde tänkas matcha en utskriven karta med numrerade gränsstenar jag hade med mig. Tyvärr var inte kartan alltfär exakt, och inte heller beskrivningarna. Kartuppgifterna var från 1902 och jag hade hoppats att åtminstone några av gränsmärkena skulle vara identifierbara. Vägen jag följde söderut följde den gamla gränsen, och i stor utsträckning faktiskt även nuvarande kommungränsen mellan Järfälla och Sollentuna kommuner. De beskrivna gränsstenarna stod enligt den gamla kartan med ojämna mellanrum delvis längs denna väg. Inte mindre än 16 stenar skulle stå längs vägsträckningen, men jag hade svårt att säkert kunna fastställa någon av dessa, dels pga att det fanns åtskilliga stenar längs vägen, samt att den gamla kartan och orienteringskartan jag gick efter inte direkt matchade varandra. Tog ett par foton på stensamlingar som jag tyckte kunde påminna om rösen, men vid en kort paus och bläddrande bland rösebeskrivningarna verkade det som att flertalet av de beskrivna gränsmärkena skulle återfinnas på vägens västra sida, och de objekt jag hade fotat var på den östra! Alltså var jag ganska fel ute, och jag kan ha missat alla gränsstenar!! Efter detta misslyckande funderade jag på att gå tillbaka och fokusera på västra sidan av vägen enbart, men med lite tidspress med tanke på solens nedgång inom ett par timmars närtid valde jag att lägga ner försöket att identifiera stenarna och gick istället vidare i sydostlig riktning, mot Hägerstalund och motocrossbanan.

Jag gjorde en liten avstickare vid korsningen intill Djupan och gick norrut längs stigar och vägar mot Barsäll, och Barsälls källa. Enligt mina gissningar skulle här kunna finnas ett röse intill vägen, på västra sidan. Jag gick en bit upp i skogen och letade, men fann inget. Däremot fann jag något som påminde om ett röse på östra sidan om vägen! Men om det var ett röse låter jag vara osagt.

Man kan alltså säga att jag inte hittade ett enda säkert röse på hela promenaden! Däremot hittade jag två stycken "stompunkter" på denna avstickarpromenad. De var numrerade och står i gränsen mellan Stockholms och Sollentuna kommuner. Märkena var fastsatta på träd, och i ena fallet var det även ett järnrör i marken med flera märkta träd runtom. I alla fall säkra tecken på gränsmarkeringar! När jag sedan fortsatte ner mot motocrossbanan såg jag en gul stolpe på norra sidan om vägen. Där satt ett märke som indikerade en "Fixpunkt", som jag även hittat tidigare på expeditioner på andra ställen i Sollentuna kommuns gränstrakter.

Efter att ha bytt riktning och gått den gamla häradsvägen mot Kronåsen gick jag upp på höjden mellan Esbogatan och E4:an i ett sista försök att försöka hitta några rösen. Jag kan ha hittat ett litet röse, bestående av ett par mindre stenskärvor lagda mot/på varandra.

Ja, det blev inte så mycket till rösepromenad det här, men det var fint vårväder och en mastig promenad i skön temperatur. Vad gäller rösen i och kring Sollentuna har även förut nämnt att de allt som oftast inte är alltför anmärkningsvärda. Efter denna expedition funderar jag på att avstå från fler försök området, eftersom det är svårt att hitta rösen, och de är som jag nämnde oftast relativt små, och jag har nu gjort expeditioer i stort sett i alla kommunens väderstreck med ungefär samma resultat. I Upplands-Bro kommun blir man sällan besviken på rösepromenader, så jag kommer att förlägga merparten av mina promenader i det området framöver!