5 januari: Stockholms-gränsmonument.

05.01.2014 22:21

Inga rösen, men väl "Stockholms-gränsmonument", alltså de stora metallmonumenten som står på socklar runt om i Stockholms ytterkanter. Texten på dessa är "Stockholms stad - Stockholms län" samt årtal. Symbolerna på dessa är norr om staden Upplands och Stockholms vapen och på södra sidan om staden följdaktligen Södermanlands och Stockholms vapen. Sedan tidigare har jag fotograferat det som står vid gång- och cykelvägen mellan Sollentuna och Akalla, nära Turebergsleden.

Nu tog jag mig med buss till de två monumenten intill Järfälla kyrka. Först det på Norrviksvägen, och sedan till det vid den numera avsnörda Enköpingvägen. Tog mig sedan återigen med buss till Riddersvik, där jag fotograferade monumenten vid Liljekungsvägen och Meteorvägen/Venusvägen. Lite kuriosa runt dessa monument är att vissa står på gamla gränser som idag ej gäller. Av de fem jag beskrivit i detta stycke är det faktiskt bara ett som idag står på gräns!

Det förstnämnda som står en bit ifrån Turebergsleden stod på gränsen tills för några år sedan, då Stockholms kommun i samband med vägbygget och tunnelbygget igenom Kistahöjden expanderade ett hundratal meter österut, så det monumentet står alltså numera 100 meter in i Stockholm.

Monumentet vid Norrviksvägen står ca 400 meter in i Järfälla kommun, då gränsen numera går vid trafikplatsen närmare Akalla. Monumentet vid Enköpingsvägen står bara ett tiotal meter från gräns, men ändå helt inne i Stockholm. Monumentet vid Liljekungsvägen står en bra bit ifrån idag gällande gräns. Stockholm har expanderat en hel del västerut (Lövsta-området) sedan gränsmonumentet sattes upp, och gränsen går numera drygt två kilometer längre västerut. Det monument som står i hörnet Meteorvägen/Venusvägen står fortfarande i gräns, men noterbart är att vägsträckningen var annorlunda när monumentet sattes upp. Växthusvägen gick förbi monumentet då, men nu är det undangömt i ett väghörn i ett bostadsområde.

Tillägg: vid Quality Hotel i Barkarby fotograferade jag även en väghållningssten samt skylt med förklaring till denna.