28 juni 2015: Cykeltur i Skråmstaskogen och gränssten vid Björkudden, Upplands-Bro:

28.06.2015 21:03
Efter ett alldeles för långt uppehåll gav jag mig ut i det mycket fina sommarvädret (inte alltför vanligt hittills denna sommar) för att försöka leta upp ett par rösen i skogen söder om Skråmstalund i Upplands-Bro kommun (alltså väster om väg 269 mellan Bro och Håtuna). Skogen ingår sedan ett par år i den enormt stora Håbo Häradsallmänning, som alltså utvidgades rejält för ett antal år sedan, och som nu sträcker sig nästan ända fram till Lejondalssjön. Jag hade med mig en orienteringskarte-kopia från 2009, som jag var lite orolig för att den inte skulle vara helt up-to-date med verkligheten 2015. Tyvärr hade jag alldeles rätt. Flera av de partier som var markerade som hyggen och risig skog på kartorna såg i verkligheten ut att vara nyuppvuxen ungskog. Likaså fanns stora hyggen i skogen som inte var markerade som avverkade på kartan. Ganska tuff utmaning då att försöka gå efter nästan enbart höjdkurvor och stora stenar. Dessutom var ett antal jaktpass (jakttorn) utmarkerade på kartan, och en del av dessa fanns kvar i verkligheten, men då i ganska dåligt skick, eller borttagna. Helt nya jakttorn fanns utställda på vissa ställen, som då naturligtvis inte fanns med på den gamla kartan. Så det var inte lätt! På ett ställe stod 2 helt nya jakttorn uppställda intill vägkanten (ännu inte utplacerade), och ett torn ca 50 meter in på ett nyligen avverkat hygge. 
Jag insåg att det inte var någon större idé att ens försöka ge mig ut i skogen (eller över hyggen snarare), då alla rösen jag ringat in på kartan var minst 300 meter in i skogen från vägen räknat. Så det blev en rejäl cykeltur i skogen i stället! Jag cyklade alltså in i skogen mitt emot Bro-Håbo Brukshundsklubb (Lugnet) och följde den största vägslingan in i skogarna, och kom ut vid Skråmstalund. Uppskattningsvis ca 5-6 km på grovgrusig skogsväg. 
Framme vid väg 269 korsade jag denna och cyklade mot Skråmsta och upp till Tjusta. Jag hade ett gränsmärke i minnet som jag ännu inte hade dokumenterat, en liten men tydlig gränssten vid Björkudden, på Killinge Byväg. Så jag cyklade helt enkelt dit och fotograferade denna, en spetsig ljus sten i hörnet av en tomt intill en elcentral. Liten men tydlig som sagt, om man vet exakt var man ska leta. Den (och flera andra gränsstenar i området) finns med på kartor från 1800-talet, så det var kul att se att den inte var bortplockad/övervuxen. Jag spanade efter denna sten tidigare under sommaren, men vid tillfället för konstaterandet att den stod där hade jag inte kamera med mig. 
Så det blev en gränssten dokumenterad i alla fall!