26 Oktober, runt Rosersbergs slott

26.10.2014 16:00
Denna första "vinterdag" (söndagen efter att vintertid åter gäller) sken solen mellan molnen och termometern visade 12 grader. Ganska perfekt väder för att leta rösen, och svamp med andra ord!
Jag tog tåget till Rosersberg och var framme ca 10:20. Jag promenerade västerut, mot slottet, och vek av in på grusvägen skyltad "Solboda". I det lilla pittoreska området med drygt 10-talet hus finns nämligen en imponerande stenmur, som är utsmyckad med flera gränsstenar. Jag har tidigare varit här och tittat och fotograferat detta, men kände att jag ville göra ett återbesök. Förhoppningen var också att jag skulle kunna hitta någon form av stig eller genväg till det mer höglänta skogspartiet strax söder om bebyggelseområdet, men då jag inte kunde se något sådant fortsatte jag grusvägen fram igenom området som leder åter ut på asfaltsvägen.
Jag följde cykelvägen parallellt med bilvägen (Slottsvägen) och kom ner till de byggnader som Räddningsverket och Polisen nyttjar för utbildning. Här svängde jag söderut på en bred asfaltsväg och följde denna ca 600 meter innan jag svängde vänster (österut) in på en smal skogsväg. Här fanns flera mindre träbyggnader och det verkade som om det varit någon form av "övningsområde", då det även fanns ett stort antal mindre körspår och stigar som gick kors och tvärs i terrängen. Jag tittade på orienteringskartan och följde ett körspår norrut, och efter att ha plockat lite trattkantareller på vägen fram nådde jag dagens första röse, på höger sida av en liten bergskant. På rösets hjärtsten var en svårtolkad symbol inhuggen, liknande någon form av enklare vapensköld. Efter fotograferandet gick jag vidare nästan rakt norrut och fann efter en stund det andra röset, men en mycket tydlig och stor hjärtsten. Detta röse stod i norra änden av en bergskant, och den stora hjärtstenen syntes tydligt från ganska långt håll. Även på denna sten var en symbol inhuggen, som syndes tydligare än på föregående röses hjärtsten. Symbolen liknade ett oxhuvud, och nedanför denna symbol var även bokstaven "R" inhuggen. Jag gick tillbaka samma väg och tittade återigen på det första röset för att se om jag missade något på den, i form av ett "R" även där, men det enda jag kunde se förutom samma symbol (otydligt) var något som med god vilja kunde vara bokstaven "V" vänster om symbolen. Två rösen funna i relativt lätt terräng, och med ett gäng trattkantareller och några vanliga gula kantareller i påsen var jag på gott humör när jag fortsatte min promenad mot Rosersbergs slott.
Framme vid slottet tog jag några kort på denna fina byggnad och gick runt hela slottsparken ner mot Mälaren.
Jag funderade på om jag skulle avsluta röseexpeditionen för denna dag, eller om jag skulle försöka hitta dagens i så fall tredje röse. Jag valde det sistnämnda alternativet, trots att det skulle innebära en ganska lång promenad för att nå rösets läge. Jag gick alltså vidare västerut mot Mälaren, och fortsatte på välskyltade gångvägar genom slottets yttre parkområden upp mot torpet Djurgården och in på militärt område via en vägbom. Två små torp passerades, och vägen vek av från Mälaren och uppför lite brantare och bergigare landskap. Efter att ha passerat ett inhägnad område på vänster sida av den smala vägen, och en kraftig vägböj lämnade jag vägen och följde ett gammalt körspår i ca 100 meter, innan jag gick upp mot en bergshöjd, där nästa röse enligt kartan skulle befinna sig. Efter lite svampplockningsuppehåll tog jag mig upp för den svagt sluttande bergskanten i stenblocks-terräng, och när jag var ett tiotal meter från röset såg jag två tydliga hjärtstenar framför mig! Röset på kartan är nämligen två stycken, bara 2 meter ifrån varandra, om ens det. Det västra är mindre, med en mindre hjärtsten. Det östra är mer i normal storlek och med ett större postament. Antagligen är det vänstra (mindre) röset en form av visare, men det är ändå uppbyggt som en mindre kopia av röset till höger, så det ser lite anmärkningsvärt ut. När jag dokumenterade objekten med kameran lade jag märke till ett litet "tomtrör" som satt fast i marken precis mitt emellan de bägge rösena.
Nu gick jag vidare in i skogen österut för att leta upp ett körspår söder om bergskanten jag hittade rösena på, och efter ca 5 minuter var jag nere på spåret. Ett par svampplockar-stopp på vägen blev det, innan spåret anlöpte den väg som sedan ledde mig vidare mot civilisationen igen. 
Med en välfylld svamppåse, 3 (eller 4?) rösen upphittade och dokumenterade, en promenad på drygt 1,2 mil och ungefär 2,5 timme i friska luften var jag åter framme vid Rosersbergs station för hemfärd. Ännu en trevlig dag i röse- och svampfyllda skogar i norra Stockholms län! :-)