23 augusti, punkt-expedition till ett röse i Håbo kommun

23.08.2015 19:57
En moppe-tur till ett röse som gäckat mig under en tid. Jag hade varit i närheten och letat förut utan resultat, men då hade jag helt enkelt tolkat kartan fel. Nu hade jag gjort hemläxan och visste i princip på centimetern var jag skulle leta.
Röset i fråga är beläget ca 800 meter nordväst om Tallröret, det pampiga femstenaröret inbyggt i en mursektion på gränsen mellan Upplands-Bro och Håbo kommuner, längs med vägen mellan Skokloster och Erikssund.
Detta röse ligger också nära vägen, men i ett skogsparti. Detta gör att röset knappt är synligt från vägen. Men vet man exakt vart man ska titta går det att se detta röse från vägkanten. 
Röset var riktigt stort, med ett väldigt bastant postament, och fem tydliga stenar i toppen, alltså ett så kallat femstenarör. Dessvärre var det delvis övertäckt med sly och mindre träd, förmodligen från en röjning ett par år sedan. På själva rösets topp växer gräs. Jag tror att röset kan vara större än ovan nämnda Tallröret, men tyvärr alltså lite mer svårhittat och delvis övertäckt av diverse skogsbråte. I anslutning till röset finns även här (som vid Tallröret) en mur som går till, och igenom röset. Det lättaste sättet att ta sig fram till röset är att gå in i skogen exakt mitt emot den lilla vägen över åkern på andra sidan asfaltsvägen, och sen ta höger. Man följer muren ca 20 meter och vips ser man det stora röset. Väl värt ett besök, och kanske skulle man ha tagit bort lite sly och bråte för att förfina det... samt dra bort ris och sly för att lättare komma fram till det.