2 juli, västra Rinkebyskogen, Danderyd (Sollentuna)

02.07.2014 20:19

Tog bussen till Sjöberg och gick via villaområdets mysiga vägar österut till Rinkebyskogen, som trots namnet alltså inte ligger på Järvafältet, utan i Danderyds kommuns nordvästra delar. Jag har tidigare varit i området och letat gränsrösen precis på gränsen mellan Sollentuna och Danderyds kommuner, men fann då inget av intresse. Av en ren slump hittade jag en sida på nätet med många nya och gamla kartor samlade (på www.tiomila.se) och skrev ut ett avsnitt av Rinkebyskogen där 6 rösen finns utritade. Av de 6 letade jag upp 5, och struntade i det röse som såg allra besvärligast ut att nå (men jag kanske letar rätt på det en annan gång!).

Jag gick till Gransångarvägens södra ände och in i skogen, där jag passerade kommungränsen (dock ingen markering där), och fortsatte via en mindre stig under en kraftledning till ett stigkors där en större stig mötte. Följde denna i slingrande sträckning (passerade under nämnda kraftledning flera gånger på samma stig), och nådde kraftledningsgatan där två rösen nära varandra var belägna. Det första röset, i gatan, var anspråkslöst och såg oordnat ut. Antagligen kan det ha skadats när kraftledningsgatan höggs upp. Bara 10-15 meter därifrån, i sydostlig riktning, stod röse nummer två, med en bred och ståtlig hjärtsten. Tog mig efter det obligatoriska fotograferandet ner till en stig på östra sidan av berget de bägge rösena står på. Stig och stig förresten, en rejält upphuggen "kabel-gata" som klyver skogen obarmhärtigt i två delar har ju sedan något drygt år huggits upp ända från sjön Fjäturen i norr till Rinkebyskogens södra delar. Jag har vid röseletarexpeditioner runt just Fjäturen och Rösjön tidigare råkat på detta stora sår i skogen. Kabelgatan följer mestadels de större stigarna, och förhoppningsvis kommer skogen "läka" de närmaste åren, och de stigar som använts kommer då vara mycket mer lättillgängliga, om man nu ska se något positivt med det hela.

Det tredje röset jag letade upp ligger på östra sidan av en berghäll, och var lättfunnet då en stig passerar precis intill i nord-sydlig riktning. Ett röse som jag skulle kalla "bumlingsröse", då hjärtstenen är en stor, oformlig sten omringad av flera mindre stenar. Dagens fjärde röse står väldigt nära den stora kabelgatan, ett ganska alldagligt röse med tydlig hjärtsten. Slutligen tog jag mig upp på en berghäll för att leta rätt på det femte och sista röset för dagen, som står på östra sidan av ett berg, i kanten av en liten sänka full med blåbärsris. Ett litet men rätt så tydligt röse. Följde sedan den stora kabelgatan i nordvästlig riktning och tog en avstickar-stig in till Sjöberg igen, där jag kom in på Gransångarvägens norra ände, och därmed var dagens rösepromenadslinga avslutad!