19 juni, Görjaskogen, Kungsängens skjutfält.

22.06.2014 19:22

Dagen innan midsommarafton gav jag mig ut på en "punkt-expedition", där jag tog cykeln in på skjutfältet och siktade in mig på ett antal rösen intill vägarna norr om Gällövsta kursgård i "Görjaskogen". Det blir lite svårt att förklara vilka vägar och stigar jag tog mig fram på eftersom det på skjutfältet finns många olika sådana, och inga har av naturliga skäl några namn. För den som är intresserad och dessutom har tillgång till en orienteringskarta över skjutfältet går det dock att lista ut vilka rösen det handlar om.

De första rösen jag tog sikte på var tre stycken nära varandra i en svag bågformation, och för att ta mig till dessa tog jag en grusväg och siktade in mig på branddamm nr 5 på höger sida om vägen (jag kom cyklande från sydväst, från Tranbygge-hållet). Tittade upp i skogen på vänstra sidan, men missade först röset närmast vägen trots att det stod bara ett 15-tal meter ifrån vägen. När jag nådde branddammen visste jag alltså att jag skulle backa ett 20-tal meter för att kolla noggrannare. Vände alltså på cykeln och såg tämligen omgående ett röse, som alltså var dagens första upptäckt. Fotade det och tog sikte på nästa, ett knappt hundratal meter in i skogen i västnordvästlig riktning. Hittade ett bastant röse med en avslagen hjärtsten i dess mitt, så det såg lite underligt ut. Efter det sedvanliga fotodokumenterandet fortsatte jag i nästan samma riktning vidare, lite mer svagt nordligt dock. Det tredje och sista röset i denna bågformation var det finaste och största. Ett pampigt femstenarör i öppen skog, omringat av stora och små lärkträd! Riktigt trevlig miljö, med dessa ovanliga och pampiga barrträd. Borstade av mig 3-4 fästingar från mina ljusa byxor och tog ett par klunkar Dr Pepper och gick tillbaka till cykeln vid vägkanten.

Cyklade tillbaka längs den väg jag kommit och klev av för att leta upp ett ensamt röse intill en större stig enligt kartan, men som visade sig vara någon form av motocross-banespår. I den öppna terrängen såg jag röset genom en "portal" bestående av en tall som knäckts på cirka 5 meters höjd. Även detta ett fint och bastant röse stående på en berghäll. Borstade av mig ett par fästingar till och fortsatte längs samma väg tillbaka i riktning mot Tranbygge.

I jakten på nästa röse tog jag dock ett felbeslut och valde en lång och krånglig väg längs ännu en motocross-slinga. Den slinga jag följde var belamrad med en del fallna träd, och jag såg andra alternativa slingor uppenbara sig i skogen. Dessa kunde jag inte matcha med de stigar som var utsatta på kartan, så efter ett tag insåg jag att jag inte hade 100% koll på var jag befann mig. Irrade runt och letade höjder i området, då detta röse enligt kartan skulle stå på en sådan. Jag vimsade dock till det och insåg till slut att det var lika bra att ge upp detta röse, och om jag någon gång skulle försöka finna det skulle jag börja från andra hållet, från vägen som går rakt norrut mot Torsätra.

Jag begav mig till just denna väg och följde den norrut en bit, för att sedan gå upp i skogen på vägens östra sida. Där skulle två rösen finnas nära varandra, och jag hittade relativt snabbt det första i öppen terräng på så kallat "berg i dagen". Ett fint femstenarör i svag nordlig nerförslutning. Från detta röse kunde jag sedan se det andra röset, i syd-sydostlig riktning, även detta på ett plant och öppet bergsparti. Jag upptäckte att jag hade cirka 30 sekunders filmning kvar på kameran, så jag filmade det förstfunna röset och halvsprang sedan med kameran igång till det andra röset. Det senare var väldigt stort och pampigt, även detta ett femstenarör.

Intill detta röse, på dess östra sida, fann jag något som förmodligen var en visare, en liten stensamling på en berghälls kant innan dess branta sluttning nedför.

Jag passade på att ta bort en del äldre bilder och filmsekvenser i kameran för att ha plats att ta många bilder på dessa båda fina rösen, innan jag återvände ner till vägen för en kort cykeltur ytterligare norrut till dagens sista röse. Detta röse står på västra sidan av vägen, nära det som är benämnt "Torsätraberg" på orienteringskartan. Här var marken och träden brända av en tidigare brand, så det var en smått surrealistisk

miljö att ta sig fram igenom. Dessutom med branta bergskanter, så man fick zickzacka sig uppåt i västlig riktning upp till bergskammens kant. Röset står väl synligt på höjden, även detta ett välbyggt femstenarör. Mitt i den brända omgivningen ser röset helt opåverkat ut, som om all mark runtom stått i lågor, men röset inte ens hade blivit påverkat av eldslågorna. Efter lite fotografering och bergsbestigning på lätt nivå bar det sedan av hemåt med cykelt. Ett missat röse som sagt, men sju funna! Riktigt fina dessutom, i alla fall fem stycken av dom.