16 februari: Röse i Solna!

16.02.2014 17:35

En liten expedition till ett röse mitt i centrala Solna innebar en kort pendeltågsfärd och en kort promenad till femstenaröret som jag råkade notera på Fornsöks sida. Ett röse som alltså står mitt i ett tättbebyggt förortsområde, bara några meter ifrån en cykelväg. Detta är ett klassiskt femstenarör, dock utan postament, så det är alltså 5 stenar i marken. En av stenarna är omkullfallen, men består av stora, tydliga stenar som alltså står väldigt nära både bebyggelse och cykelvägen mellan Gustav III´s Boulevard och Stora Frösunda strax nordost om Solna station. Knappt fem minuters promenad från pendeltågsstationen. Om man vill börja med att titta på rösen och inte vill ge sig långt ut i skogarna för att leta rätt på dessa är ett besök till det här röset absolut något att rekommendera!

Efter lite forskande på Lantmäteriets Historiska kartor så verkar det ha funnits flera rösen i området norr om Stora Frösunda och vidare österut till Brunnsviken. Den nutida cykelvägen var tidigare en gammal väg, som även gränsen följde. När området moderniserades och nya vägsträckningar och hus byggdes kan de flesta av gränsrösena ha flyttats eller försvunnit, och det enda röset som blev kvar är det beskrivna. Det kan dock vara värt att leta vidare österut mellan E18 och strax norr om Koppartälten och Fjärilshuset vidare mot Brunnsviken för att försöka lokalisera flera.