15-16 augusti 2015: Mina 2 första RIKSRÖSEN!!

23.08.2015 19:56
Jag följde med en god vän vid namn Peter till Norge över denna helg, till Kongsvinger i Hedmark fylke närmare bestämt. På vägen mot Norge åkte vi genom Värmland (på lördagen alltså), närmade bestämt via Torsby och Lekvattnet på E16 västerut till vårat grannland. Eftersom Peter är en friluftsmänniska med bland annat fjällvandring som stort intresse var det inte svårt att få honom intresserad av en kort introduktion inom röse-letning. :-)
Framme vid riksgränsen finns ju skyltar som gör det omöjligt att missa att man är vid en gräns. Jag skulle tro att det vid samtliga gränspassager via väg finns tydliga skyltar, samt någon form av parkeringsficka eller grusplan vid vägen att stanna på. 
Vi stannade alltså till vid gränsen (på norska sidan fanns en grusplan), och klev ur bilen. På vänster sida av vägen (från svenska hållet sett) stod ett riksröse, med "Rr 81A" ingraverat, samt givetvis med text "NORGE" och "SVERIGE" på varsin sida om den stora gränsstenen i mitten/toppen av röset, samt årtalet "1929" på bägge sidorna (året då röset uppfördes). Ett stort och tydligt röse, dock ej något av de allra största riksrösena (vad jag har läst mig till). Gulmålade stenar på övre halvan av röset, som brukligt (gör gärna en bildsökning på Google på "riksrösen" för att se hur de flesta av dessa rösen ser ut). Många foton togs, från bägge håll, en del med oss själva intill röset så klart. :-)
Vi hade även för avsikt att knata upp i skogen vidare söderut ca 300 meter för att även titta på "Rr 81 (Hejdröset)", men då vi hade lite tidspress att komma fram till vår destination i Norge, samt att det var lite svårforcerad terräng i gränsgatan (en ca 10 meter bred rågång) i form av ett stycke sankmark, och sedan en brant höjd med diverse ris och liggande trädstammar i, så beslutade vi oss för att skippa detta försök. Vi hade inte riktigt rätt klädsel för en längre skogspromenad heller, då vi i sommarvärmen hade kortbyxor och gympadojor alternativt flip-flops på oss...
Nåja, ett riksgränsröse dokumenterat, mitt allra första!!
Efter en kort och trevlig vistelse i Norge med fotboll, fantastiskt väder och ett par öl åkte vi sedermera hem till Sverige igen dagen efter (söndag). På hemvägen åkte vi en annan, nordligare väg. Vi kom ifrån Trysil-hållet i riktning Sälenfjällen (eller Transtrandsfjällen som det också står i kartorna). Vi kom dock ej in via väg 66, utan via en mindre väg strax söder om denna. trädstammar. Vid norsk-svenska gränsen nådde vi en liten by med det passande namnet Gränsbo (på svenska sidan), där vi alltså stannade bilen (vid en grusplan, igen!). Här stod inte riksrösen precis intill vägen, utan ett 15-tal meter ifrån, nära en förmodat gammal vägsträckning (som vi tolkade det). Detta röse, "Rr 122A" såg ut som det vi passerade på vägen till Norge, men en aning större. Även här med samma inskriptioner, landsnamnen och årtalet 1929 återigen. På detta röses svenska sida satt även en metallplakett som informerade att man absolut inte på något sätt fick göra skada på röset. Foton togs, i sedvanlig ordning. 
Liksom vid det första röset hade vi en svag förhoppning om att besöka intilliggande rösen, men även här var det lite väl omständligt att ta sig fram till dessa. Dock såg vi på håll grannrösena både i norr och söder! "Rr 122a" i sydväst står på en höjdrygg, men det var en slingrig bäckfåra och risig terräng emellan som omöjliggjorde en promenad dit i vår klädsel. "Rr 122B" står också på en höjdrygg, men där var det en större myr att passera för att ta sig dit, och inte heller detta var att fundera på. Jag lyckades dock zooma till max på kameran och fotografera bägge dessa rösen på håll, så pass så att man ser skapligt tydligt att det är riksrösen med övre halvan gulmålad samt en toppsten längst upp. Jag kan dock ej tillgodoräkna mig dessa som "besökta rösen". Bara de som jag varit precis intill, och kunnat nudda eller åtminstone kunnat läsa texten på räknar jag härned som besökta! :-)
Så summa sumarum blev det två besöka rösen, samt två sedda på distans. Nästa gång jag/vi passerar gränsen mot Norge ska vi ta andra vägar för att kunna bocka av ytterligare minst två nya rösen!!