14 februari: Stäksön

14.02.2014 20:05

Efter att ha legat i sängen däckad av en förkylning i en vecka kände jag att jag behövde komma ut och röra på mig och få lite frisk luft. Det blev en kortare expedition, och faktiskt helt utan rösen (även om jag hade en svag förhoppning om att finna två stycken).

Jag tog tåget till Kungsängen och gick sedan mot Stäket längs gamla Enköpingsvägen. Första stoppet var vid Långsand, där en milsten står. Efter diverse byggarbeten i området har denna milsten fått en ny sockel och milstenen i sin nya omgivning och nybyggda sockel står väldigt fint precis väster om vägbanan.

Efter detta fototillfälle gick jag norrut, mot Ryssgraven och dess lilla badplats. Vintern har ju varit mild, och vid detta tillfälle var det så gott som helt snöfritt. Isen på viken såg inte speciellt säker ut, och "Vikingarännet" har som tidigare nämnts i denna kolumn ställts in. Jag letade efter vad jag hoppades kunde vara ett röse eller en form av visare lite öster om badplatsen, men i den branta och ojämna terrängen, men många stenblock och stenformationer, gav jag upp efter ca 5 minuters letande. Jag gick ner mot Enköpingsvägen igen och fotograferade gränsstenen med inskription: ALMARE STÄKE 1801, som står precis där gränsen skär igenom det smala näset. Mitt emot stenen finns en gångstig ner till Svartviken, och jag följde denna för att se efter om något röse eller visare fanns vid strandkanten. Nitlott även där.

Nu gick jag vidare österut längs Dalkarlsbackens vägmuseum, och valde den äldsta vägsträckan, 1600-talsvägen, österut. I början av muren som löper längs vägbankens början fotograferade jag en liten minnessten som är inmurad i själva muren, med datum och bokstäver "12/11 1852 S.F.". Efter att ha följt denna väg upp mot mitten av Dalkarlsbacken kom jag till vägförgreningen där 1800-tals vägen löper åt andra hållet. Följde även den men alltså i motsatt riktning, tills jag kom ner mot Kungsängen igen, och vände österut. Passerade sedan Dalkarlsbackens krön och fd. restaurang (numera bilsläps-firma i lokalerna), och tog mig ut till en gammal vägbank på gärdet, och genade sedan genom skogen ner mot Almare-Stäkets ängar. Jag passerade Grindstugan och forsatte söderut mot S:t Eriks Borgsruiner på Stäketsholmen. Tog några foton på minnesmärkena och filmade även på och runt borgens sluttningar. På vägen tillbaka funderade jag på om jag skulle försöka ta mig till ytterligare ett (eller två?) minnesmärken på Monumentholmen, men valde att avstå då det verkade som att den enda vägen dit var igenom en fårhage, där en flock gutefår mangrant glodde på mig när jag kom gående. Strax innan svängbron över Stäksundet fotograferade jag milstolpe precis norr om vägen, bakom ett räcke. Denna milstolpe bör restaureras, då det knappt gick att utläsa någonting alls på den, samt att den inte syns speciellt bra där den står halvt gömd bakom ett kraftigt vägräcke.

Gick över svängbron över Stäksundet och gick till de dubbla minnesstenarna längs med Enköpingsvägens norra sida, mitt emot Stäkets marina. Efter fotodokumention av dessa gick jag till Uddnäsvägens busshållplats, och två minuter senare kom bussen, så sen bar det av hemåt.